Favorit! Spara!

Direktsänd föreläsning om schatullmakaren Jöns Ljungberg

Direktsänd föreläsning om schatullmakaren Jöns Ljungberg

Den konstnärlige bondsonen Jöns Andersson från Ljungdalen fick vid unga år möjligheten att utbilda sig till schatullmakare i Stockholm. När han 1761
återvände till härjedalsfjällen med sitt nyförvärvade gesällbrev och efternamnet Ljungberg förde han med sig en rokokostil som satte sin prägel på områdets inredningskonst och arkitektur långt in på 1900-talet. Föredraget tar avstamp i jubileumsutställningen vid Härjedalens fjällmuseum.
Medverkande: Ola Hanneryd, museichef vid Härjedalens fjällmuseum