Favorit! Spara!

Direktsänd föreläsning om Östersund som militärstad!

Direktsänd föreläsning om Östersund som militärstad!

Östersund har en lång historia som militärstad med ett spännande kulturarv. Sten Bredberg var A4:s siste regementschef och är numera ordförande i Kamratföreningen Norrlandsartillerister. Här berättar han till bilder ur den rika fotosamlingen om artilleriregementets historia. Föredraget avslutas med berättelsen om några riktiga rariteter – de vackra kommunionskärlen i silver som överlämnades från Göta Artilleriregemente till A4 vid dess invigning den 28 september 1893.
Medverkande: Sten Bredberg

Föreläsningen direktsänds från Jamtli.