SFU

Destination Sveg drivs på uppdrag av Svegs Företagar- och utvecklingsförening (SFU). SFU jobbar för att stärka företagsklimatet i Svegsbygden och öka bygdens attraktionskraft. Vägen dit är enligt SFU ökat samarbete mellan ett flertal parter i bygden, som företagare, offentlig och ideell sektor. Man jobbar även aktivt med att öka nyinflyttning och nyetablering av företag.

För SFU är det viktigt att såväl delägarna som styrelsen speglar Svegs näringsliv. Branscher som därför bör vara representerade är: handel, jord/skog, tjänster, fastighet, industri/tillverkning, entreprenad/transport, energi, logi/restaurang, besöksnäring och föreningsliv. SFU:s delägare presenteras här.